“A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Járási szakértői bizottsági tevékenység

A pedagógiai szakszolgálatok országos átalakítását követően a nevelési tanácsadó mint intézménytípus megszűnt, de korábban végzett tevékenységei megmaradtak, némileg átalakultak.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekek, tanulók vizsgálatát, rendszeres felülvizsgálatát, a járási szakértői bizottságok végzik. Új feladatként jelent meg a 18 hónap alatti gyermekek korai fejlesztésre való jogosultságának megállapítása is szakorvosi diagnosztikus vélemény és terápiás javaslat alapján. Szakértői vizsgálat a szülő kérelmére valamint az iskola/óvoda kérelmére  indítható, melyhez minden esetben szükség van (felülvizsgálat esetén is) az előírt – honlapunkról is letölthető – nyomtatvány – benyújtására (az első vizsgálatkérő és a felülvizsgálat kérő nyomtatvány a járási szakértői bizottság esetében egyforma).

„A szakértői vélemény iránti kérelem” dokumentumon túl kötelezően csatolandó melléklet a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet  4. melléklete: „Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére”. Az adatlap helyett elfogadjuk a születéskori zárójelentést, vagy az egészségügyi kiskönyv születéskori adatokat tartalmazó lapjainak másolatát is.

Az időpontot a szülőknek tértivevényes levélben küldjük, amennyiben a kérelem pontosan kitöltött és a megfelelő csatolmánnyal ellátott.

Amennyiben a járási szakértői bizottság véleménye alapján a probléma súlyosabb, (pl. érzékszervi vagy értelmi fogyatékosság, autizmus, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, stb.)  a sajátos nevelési igény (SNI) megállapítását, valamint rendszeres felülvizsgálatát a megyei és az országos szakértői bizottságok végzik.