“A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Logopédiai ellátás

Pixabay, Pexels

Mindannyiunknak fontos, hogy gyermekeink szépen, érthetően tudjanak beszélni, hisz beszédünk sok mindent elárul rólunk, személyiségünkről. Egyáltalán nem mindegy, hogy mit és hogyan mondunk, talán életünk sikere is ezen múlhat. Azok a gyermekek, akik az iskola kezdése előtt egy, másfél évvel még nem ejtenek tiszta hangokat logopédus segítségére szorulhatnak. Előfordulhat, hogy a probléma az iskola kezdetén is fennáll, ezekben az esetekben is felléphet az igény a logopédiai ellátásra.

A logopédiai ellátás feladata:

  • a beszédindítás,
  • a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása,
  • a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése.

A logopédus kollégáink minden tanév szeptemberében szűrést és vizsgálatot végeznek az óvodákban és az iskolákban. A logopédus szakember dönt az ellátás szükségességéről, az ellátásba vétel kezdetéről. A szűrés alapján elkészítik a logopédiai véleményeket, mely tartalmazza a további teendőket. A logopédiai ellátás általában kisebb csoportokban történik, legalább heti két foglalkozás keretében.