“A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

FMPSZ Móri Tagintézménye

A Bázisintézményi programunk keretében megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modellek

I. Az úszás, mint a gyógytestnevelési ellátás része: 

1. Az iskolai gyógytestnevelésben azok a tanulók vesznek részt, akiknek egészségi állapota veleszületett vagy szerzett betegségük miatt károsodott, de állapotuk annyira nem súlyos, hogy rendszeres iskolai oktatásukat ez akadályozná. Egészségügyi állapotuk helyreállítása bizonyos mértékig sajátos, de testnevelésre és sportra jellemző módszerekkel történik.

2. A foglalkozások szervezett rendje:
A gyógyúszás-foglalkozásokra hetente 2 alkalommal kerül sor a Wekerle Sándor Szabadidőközpont Uszodájában; hétfőn és szerdán 13.30-17.15-ig, mindkét napon 5-5 óra foglalkozást vezetnek a gyógytestnevelők; 3-3 pályán úsznak különböző csoportokban óránként a gyermekek.

3. Uszodai igények:
A vízfelület-használatot a Székesfehérvári Tankerületi Központ, mint fenntartó finanszírozza a gyógytestnevelés keretében úszás-foglalkozás során ellátottak számára, az uszodai belépőket az érintett intézmények biztosítják a gyermekeknek (szintén a fenntartó segítségével), így a foglalkozásokon való részvétel nem okoz jelentős anyagi terhet a családoknak.

Kiemelten fontosnak tartjuk és a pedagógiai szakszolgálat munkájának részeként értelmezzük a feladatellátásunk célcsoportjaiba tartozó gyermekek és családok funkciójának, a társadalmi életre való helyes nevelésnek az erősítését, minden számunkra megragadható és elérhető lehetséges eszközzel. Ezért választottuk jelen pályázatban célcsoportnak a gyógytestnevelésre járó gyermekeket és családjaikat; valljuk, hogy a fizikai és mentális egészség szorosan összefügg egymással, és mindkettő megőrzése kiemelten fontos a gyógytestnevelésre járó gyermekek és családjaik számára. 

4. Évenként megrendezésre kerülő gyógyúszóverseny:
Sajátos élethelyzetnek minősül a gyógytestnevelésre járó gyermekek és családjaik helyzete; nem egyszerű elfogadni, megérteni, azonosulni azzal a ténnyel, hogy speciális mozgásfejlesztést igényelnek orvosilag igazolt sajátos szomatikus állapotuk miatt. Ehhez kívánunk különleges segítséget adni a gyógytestnevelési foglalkozásra járó gyermekek számára úszóverseny megszervezésével: a jó hangulatú, vidám rendezvényen való részvétel gyermekeknek, szülőknek egyaránt azt az üzenetet közvetíti, hogy jó együtt mozogni, egészséges életmódra törekedni. Célunk a közös mozgás elérése mellett a családi és a szűkebb szociális térben eltöltött aktív, tartalmas, minőségi időre felhívni a figyelmet. Kiemelt jelentőséget kap az egészséges táplálkozás alapelemeinek megismertetése is: a verseny során kizárólag energiát adó, de nem hizlaló, egészséges ételeket-italokat kínálunk a résztvevők számára. Ezt a jó gyakorlatot szívesen bemutatjuk és közreadjuk az érdeklődő gyógytestnevelő kollégák számára, az előző pályázati ciklushoz hasonlóan.

II. Szakmaközi együttműködés, szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció alkalmazási lehetőségei:

Legfontosabb törekvésünk a megyében a megyeszékhelyen és a járásközpontokban egyaránt a védőnői és egyéb magyarországi gyermekügyi ellátórendszerekkel megismertetni munkánkat, azzal a céllal, hogy az egyes szakmák, intézmények szakembereinek együtt-gondolkodását beindítsuk. 

1. Az eredményes együttműködés alapelvei az alábbiak: 

 • támogatjuk társ-szakmaként a védőnők/gyermekpszichológusok/bölcsődék által szervezett rendezvényeken való aktív részvételt a konzulensek részéről
 • a team-munkában fontosnak tartjuk egymás tájékoztatását a saját munkánkról; ki, mikor, milyen színtéren, milyen határokkal dolgozik 
 • facilitáljuk a szakmai összejövetelek/beszélgetések megteremtésének lehetőségét
 • elősegítjük a nyitott beszélgető klubok szervezését közösségi házakban vagy a védőnői szolgáltatásban, családsegítő szolgálatnál az ott élő családok számára.

2. A konzultáció népszerűsítése a családok körében a következő programelemek bevezetésével valósulhat meg:

 • kisgyermekes családok rendezvényein való aktív részvétel 
 • védőnői rendezvényeken való aktív részvétel
 • cél: elérni azt, hogy a védőnő ajánlásával jelentkezzenek a családok, akik segítséget kérnek
 • a bölcsődékbe való “bejutás”, kisgyermeknevelők tájékoztatása a regulációs zavarok tüneteinek jeleiről, a konzultáció népszerűsítése, hogy a problémával küzdő családok segítséget kapjanak
 • csecsemőgondozás és gyermeknevelési segítségnyújtás védőnők és kisgyermeknevelők által
 • szülői szenzitivitást és kötődést elősegítő támogató programok szervezése.

3.  A végzett konzulenseknek:

 • a leendő konzulenseknek gyakorlati terep kialakítása 
 • a jelenleg képzésben lévő konzulensek szupervíziójának biztosítása
 • a konzulenseknek a “team” munkába történő behívása, ha indokolt.

4.   Intervenció a fejlődési késést mutató gyermekek családjainak:

 • korai fejlesztéssel foglalkozó szakemberek tájékoztatása a konzulensi munkáról
 • bevonásuk indokolt esetben
 • a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek családjaihoz történő eljutás a felzárkóztató lehetőségeken keresztül
 • a szülők lelki egészségét támogató programokon való részvétel/szülővé válás segítése.