“A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Orbánné Agócs Erzsébet

  • Elhalálozás éve:2015
  • Emlékezés:Szomorú szívvel tudatjuk a kollégákkal, ismerősökkel, barátokkal, hogy elhunyt Orbánné Agócs Erzsébet, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat nyugalmazott logopédusa Orbánné Agócs Erzsébet 2004. szeptember 1-től dolgozott logopédusként a székesfehérvári Beszédjavító Intézetben, 2013. szeptember 1. óta pedig a jogutód Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézményének Árpád úti telephelyén. Korábbi óvónői diplomája mellé nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus végzettséget, majd logopédus diplomát szerzett. Az agárdi óvodában töltött óvodapedagógusi gyakorlat, az óvodás korú gyermekek alapos ismerete nagyban segítette a logopédiai teendői megvalósításában. Mindig szeretetteljes légkörben vezette fejlesztő foglalkozásait. A beszédhibás növendékekkel való kapcsolatát elfogadó, segítőkész attitűd jellemezte. Fontosnak tartotta a szülőkkel való őszinte együttműködést, a partneri viszony kialakítását. Konzultációs lehetőségeket biztosított számukra gyermekük napi megsegítése céljából. A preventív szemlélettel azonosulva egy évtizeden át vállalta a 3 év körüli, nyelvi késéssel, illetve nyelvi fejlődési zavarral küzdő kisgyermekek logopédiai ellátását. Sok időt és energiát fordított vizsgálatukra és a terápiához szükséges segéd-és szemléltető eszközök készítésére. Munkaközösség-vezetőként néhány évig szorgalmasan szervezte és koordinálta a klasszikus beszédhibákkal kapcsolatos intézményi szintű ismeretszerzést, önképzést. A nevelőtestület aktív tagjaként és munkaközösség-vezetőként is elkötelezett híve volt a csapatépítésnek. Ötleteit, javaslatait megvalósítva szerveztünk közösségformáló, tanórán kívüli rendezvényeket. Kollégáival kiegyensúlyozott, szeretetben gazdag kapcsolatokat ápolt. Mindannyian nagyon szerettük és tiszteltük őt. Erzsike – felelősséget vállaló, szorgalmas kollégaként – évente nagy létszámú (60-70 fő) beszéd-és nyelvi zavarral küzdő kliens logopédiai ellátását biztosította. Szakmai munkáját lelkesen és igényesen végezte Székesfehérvár óvodáiban és általános iskoláiban egyaránt. Az eredményes logopédiai fejlesztés érdekében – a családokon kívül – rendszeres szakmai kapcsolatot ápolt az általa kezelt gyermekek óvónőivel és tanítóival is. Nem riadt vissza a szakmai kihívásoktól sem: a halmozottan sérült beszédhibások ellátását is felvállalta a Rákóczi utcai Óvodában, ahol folyamatosan konzultált a konduktorokkal és más szakemberekkel. Pedagógiai munkáját – több évtizeden keresztül – elhivatottsággal, példás szorgalommal és lelkiismeretesen végezte. Szakmai ismereteit, képességeit, pedagógiai attitűdjét ön-és továbbképzések keretében tudatosan fejlesztette, szép szakmai eredményeket ért el. Kreatív, kedves kolléganőnk fél évvel ezelőtt vonult nyugdíjba abban a reményben, hogy minden idejét majd szeretett családjával tölti. A gyilkos kór azonban 2016. április 29-én legyőzte hihetetlen akaraterejét és élni akarását. Hajdani közvetlen kollégái, Fejér megye logopédusai, a Pedagógiai Szakszolgálat vezetősége és valamennyi dolgozója őszinte tisztelettel őrzi emlékét. Gárdonyiné Kocsi Ilona munkaközösség-vezető, igazgató-helyettes
  • Születési év:1957