“A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Gyógytestnevelés

“A gyógytestnevelés az a tudományág, amely a testnevelés eszközeinek és módszereinek felhasználásával betegségek megelőzésére és gyógyítására alkalmas.” (Dr. Nemessúri Mihály)

A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, fiatalkori hipertónia, endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, illetve megszüntetése a testnevelés eszközeivel annak érdekében, hogy majdan örömteli felnőtt életet élhessenek.

Intézményünk gyógytestnevelői a foglalkozásokat az oktatási-nevelési intézményekben az adott tornatermekben / tornaszobákban látják el, heterogén csoportokban. A szakszolgálat ügyviteli telephelyén is van már szerencsére lehetőségünk arra, hogy kiscsoportos foglalkozásokat tudunk tartani a még hatékonyabb munka érdekében. Ezeket a foglalkozásokat, a gyerekek és a gyógytestnevelőink nagyon kedvelik.

Az általunk ellátott intézményekben bemutató órákat tartunk, konzultációs lehetőséget biztosítunk ezen alkalmakkor a szülőknek és pedagógus kollégáknak egyaránt. A város, valamint kérés szerint a Sárbogárdi járás településein egészségnevelő és sport programok szervezésében, lebonyolításában aktívan részt veszünk, népszerűsítjük az egészséges életmódot. Ezen alkalmakkor is van lehetőség a gyógytestnevelés fontosságára felhívni a figyelmet, és hasznos tanácsokkal is el tudjuk látni azokat, akiknek erre szükségük van. Azokat az érdeklődőket is bevonjuk ilyenkor, akiknek nem kell  gyógytestnevelés  órákon részt venni, de érdeklődnek a  foglalkozások iránt

Pedagógiai Szakszolgálatunk feladatai

  • Az iskolaorvos, illetve szakorvos által kiszűrt (minden év május 15-ig) mozgásszervi és belgyógyászati betegségben szenvedő gyerekek állapotának aktív testgyakorlatokkal történő javítása.
  • Testi képességek fejlesztése (erő, állóképesség, gyorsaság).
  • Mozgáskoordináció fejlesztése.
  • Mozgásműveltség fejlesztése, kiszélesítése.
  • Sportolási igény felkeltése és kielégítése, hogy felnőttként is életmódja szerves része legyen az aktív, egészséget támogató testmozgás.