“A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Joseph Rudyard Kipling meglepően, érdekesen fogalmazta meg a tehetség fogalmát:

„Hat becsületes szolgám van, mindenre, amit tudok, ők tanítottak meg.
A nevük: Mit és Miért és Mikor és Hogyan és Hol és Ki.”

A tehetséggondozás kulcsfontosságú területei közé tartozik a tehetségek azonosítása, a tehetségfejlesztő programok céljainak meghatározása és támogatása, a tehetségfejlesztés iskolai és/ vagy iskolán kívüli szervezeti formáinak, különféle módjainak kiválasztása és támogatása, a szakemberek közötti együttműködés, és az együttműködés a családdal.

A tehetséggondozó-, védő rendszeren belül nagy szerep jut a Pedagógiai Szakszolgálatoknak.

Intézményünk feladata, többek között, a korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, a tehetség életkorának mindenkori figyelembe vételével. A gyermek személyiségfejlődésének támogatása, és ha a szükség úgy hozza, megsegítésre, illetve tehetségprogramban való részvételre irányítása.

Az intézmény feladatkörébe tartozik az önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyerekek számára, a szülők támogatása tanácsadás.

Nagyon fontos a sikeres tehetséggondozó munkában, a pedagógusok részére szervezett konzultáció, tehetség-tanácsadási fórum lehetősége, melyet intézményünk biztosít.

A tehetségkoordinátor vezetésével, kimeneti méréseket készítünk, konzultációs lehetőségeket szervezünk a tehetségműhelyek vezetőinek. Kapcsolatot tartunk a Nemzeti Tehetségponttal és a Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal. Figyelemmel kísérjük a Nemzeti Tanügyi adatbázist, és a Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásait.