“A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadás feladata, hogy segítséget nyújtson a szülőknek, a gyermeket ellátó pedagógusoknak a családi és intézményes neveléshez.

Az ellátás során a szülővel problémafeltáró beszélgetést folytatunk. A gyermek- tanuló szociális érettségét, adaptív viselkedését felmérjük, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítjük a szülőt, szükség esetén szakszolgálati ellátásba vesszük a gyermeket.

Ellátott gyermekek életkora: 0 – 18 éves korig, illetve a tanulói jogviszony végéig.

Alkalmazott eljárások, módszerek, terápiák    

  • Komplex pszichológiai és/vagy gyógypedagógiai terápia
  • Folyamatdiagnosztikai célú pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai vizsgálat, gondozás
  • Tanácsadás és konzultációs lehetőség gyerekek a szülők és a pedagógusok számára

Prevenciós tevékenységek

  • Együttműködés a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, gyermekvédelmi intézményekkel.
  • Óvodai nevelésben részesülő negyedik életévüket betöltött gyermekek körében prevenciós céllal szűrést végezhet a szülő előzetes beleegyezésével.

Jelentkezés nevelési tanácsadásra

  • A szülő bármikor felkeresheti intézményünket, kezdeményezheti a tanácsadást a Jelentkezési lap kitöltésével.
  • A gyermek oktatását, nevelését ellátó intézmény nevelési tanácsadás keretében igényelheti a nevelő, oktató munka segítését célzó tanácsadást.
  • Gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti alapellátást végző intézmények kérésére pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése.